XGIMI

XGIMI 多功能便携支架套裝(包含標準支架及輔助支架)

HK$548.00

Only 1 piece in stock!


  • 360度全景旋轉
  • 45度俯仰角度
  • 5kg最高承重(必需使用輔助支架)
  • 795mm最長伸展距離

    我們接受以下付款方式 

    You may also like